Vem är Imam Mahdi?

Shiamuslimernas siste Imam föddes i Imam Askaris (fvmh) hus den 15 sha’ban år 255 AH (869 e.Kr.), trots den speciella bevakningen som agenter till den abbasidiska regeringen utförde. Imamens hemliga födsel skiljer sig inte från profeten Moses (fvmh) och profeten Abrahams (fvmh) födslar. Precis som Guds två stora profeter med Guds vilja föddes i säkerhet bredvid Faraos och Nimruds palats, trots Faraos och Nimruds strängaste säkerhetsåtgärder, föddes även Imam Mahdi (Gphf) i fullständig säkerhet vid gryningen fredagen den 15 sha’ban utan att fienderna ens märkte någonting, trots att den abbasidiske kalifens spioner och agenter övervakade allt som relaterade till den elfte Imamens (fvmh) hus.

Imam Mahdis (Gphf) karaktärsdrag

Den noble Profeten (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) och de felfria Imamerna (fvmd) har alla beskrivit Imam Mahdis (Gphf) egenskaper i sina tal. Imam Ridha (fvmh) har beskrivit Imamens ansiktsdrag, moraliska beteenden och framstående egenskaper och sagt: ”Ljusringar omringar Muhammeds familjs Qaims (Den som reser sig) vackra ansikte, och han har ett milt beteende och glatt ansikte. När det gäller fysiska egenskaper liknar han Guds Sändebud (Gvhf) mer än någon annan. De tecken som är exklusiva för honom är att trots att han har ett mycket långt liv, har han ett ungdomligt utseende, i sådan grad att alla åskådare föreställer sig att han är fyrtio år gammal eller yngre. Bland hans andra tecken är att det aldrig kommer att synas tecken på ålderdom i hans ansikte förrän han dör, trots att en mycket lång tid har passerat.”

En dag kom Uthman ibn Sa’id ibn ’Amri[1], tillsammans med cirka fyrtio shiitiska stormän, till Imam Askari (fvmh) för att fråga om Imamens efterträdare och för att förhindra att det uppstår en konflikt om ledarskapet i framtiden. Återberättaren sa: ”När Uthman ibn Sa’id sa till Imam Askari (fvmh): ”Vi har kommit för att fråga er om ett viktigt ärende, som ni är mer kunnig om”, sa Imam Askari (fvmh): ”Sätt dig ned, Uthman.” Efter en stund sa Imamen (fvmh): ”Vill ni att jag ska säga varför ni har kommit?” Alla sa: ”Å, son till Guds Sändebud, varsågod.” Då sa Imamen: ”Ni har kommit för att fråga mig om Guds bevis och Imamen efter mig.” Alla sa: ”Ja.” Vid det ögonblicket kom plötsligt en pojke, som hade ett skinande ansikte likt månen och som liknade Imam Askari (fvmh) på alla sätt. Imamen sa då: ”Efter mig är er ledare och min efterträdare detta barn mitt. Var försiktiga så att ni inte blir vilsna i religionen efter mig…””

Livstid

Imam Mahdis (Gphf) livstid delas in i fyra perioder:

1 – Från födseln till fördoldheten: Efter födseln levde Imam Mahdi (Gphf) ett halvhemligt liv i cirka fem år under omsorg av sin noble fader Imam Askari (fvmh). En av de mycket viktiga sakerna som Imam Hassan Askari (fvmh) gjorde under denna period var att presentera Imam Mahdi (Gphf) för de stora shiitiska personligheterna, så att de inte skulle vara oeniga om ledarskapet i framtiden.

2 – Den lilla fördoldheten: Efter Imam Hassan Askaris (fvmh) martyrskap år 260 AH (874 e.Kr.), började perioden för den lilla fördoldheten vilken fortsatte till år 329 AH (941 e.Kr.). Under denna period fortsatte Imam Mahdi (Gphf) att ägna sig åt folkets angelägenheter via fyra ombud.

3 – Den stora fördoldheten: Denna period började år 329 AH (941 e.Kr.) och kommer att fortsätta så länge som Gud anser det vara lämpligt. Under denna period har Imamens generella ombud ansvaret för lagar och att svara på människornas frågor, och Imamen har inte presenterat specifika ombud för denna period.

4 – Regeringsperioden: Efter framträdandet (zuhur) kommer Tidens Imam (Gphf) att bilda en enda världsregering baserad på islams regler. Detta kommer att resultera i att hela världen kommer att fyllas med rättvisa.

Källa: hawzah.net

 

[1] Imam Mahdis (Gphf) förste speciella ombud bland de fyra ombuden under den lilla fördoldheten.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *