Åkallan för Imam Mahdis (Gphf) hälsa

Åkallan för Tidens Imams (må Gud påskynda hans framträdande) hälsa är en välkänd åkallan i vilken man ber till Gud om god hälsa för Imam Mahdi (Gphf). Den börjar med meningen ”Allahumma kun li-waliyyika…” (Å Gud, var för Din förmyndare…). Denna åkallan har i boken Tahdhib al-Ahkam återberättats från Imam Baqir (frid vare med honom) […]

Åkallan som är känd som ”Dua Faraj” gällande Imam Mahdi (Gphf)

Kafami[1] sa i boken ”al-Balad al-Amin”: ”Denna åkallan är Tidens Imams (må Gud påskynda hans framträdande) åkallan som Imamen lärde en person som satt i fängelse, och fången släpptes fri efter att han reciterat den: بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn Bismil-lā-hir-Raĥmānir-Raĥīmi اِلـٰهي عَظُمَ الْبَلَاءُ، وَبَرِحَ الْخَفَاءُ، وَانْکَشَفَ الْغِطَاءُ، وَانْقَطَعَ […]

Fördelarna med att be för Imam Mahdis (Gphf) framträdande

I återberättelser från Imamerna (frid vare med dem) har det tydliggjorts att tidpunkten för Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdande) ankomst tillhör de gudomliga beslut som kan ändras (bada’[1]), och att det är möjligt att framträdandet påskyndas eller försenas. Därmed kan det vara så att ett av villkoren för att Tidens Imams (Gphf) framträdande […]