Profeten Jesus (fvmh) position under den sista tiden

Profeten Jesus (frid vare med honom) har en unik position i Koranen, och efter den i Profeten Muhammeds (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) och de felfria Imamernas (fvmd) återberättelser.[1] Frågan om Jesus (fvmh) återkomst under den sista tiden har i vissa hadith-källor nämnts under rubriken ”Ashrat al-Sa’ah” (Stundens tecken); det vill säga […]

Vad menas med att vänta på faraj (framträdandet)?

Inledning Uttrycket ”att vänta på faraj” är känt bland shiamuslimer. Faraj betyder bokstavligen frihet och att nå lycka. Shiiter använder detta uttryck för perioden då Imam Mahdi (må Gud påskynda hans framträdande) är i fördoldhet och hans följare väntar på hans ankomst och framträdande. En av de viktigaste och mest heliga uppgifterna för en shiamuslim […]

En presentation av några böcker om Imam Mahdi (Gphf)

Mawsu’at al-Imam al-Mahdi (En encyklopedi om Imam Mahdi) Mawsu’at al-Imam al-Mahdi är en bok på fyra volymer om ämnet mahdavism[1] och som författats av ayatullah Sayyid Muhammad Muhammad Sadiq al-Sadr. Författaren har skrivit denna bok med följande rubriker: Den lilla fördoldhetens historia (i 1:a volymen), Den stora fördoldhetens historia (i 2:a volymen), Historian om tiden […]

Imam Mahdis (Gphf) regerings egenskaper

Spridning av rättvisa Etablering av rättvisa över hela världen och utrotning av orättvisor och diskriminering hör till Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdandee) regerings viktigaste mål. Denna viktiga prestation har specificerats i de flesta återberättelser som erhållits från Ahl al-Bayt (frid vare med dem), och i dessa återberättelser har det till och med inte […]

Vad är syftet med Imam Mahdis fördoldhet?

Det har nämnts olika visdomar för fördoldheten (ghayba) i återberättelser och instruktioner från Imamerna (frid vare med dem). En av orsakerna till fördoldheten är att världen under fördoldhetsperioden gradvis kommer att bli intellektuellt, moraliskt och praktiskt redo för framträdandet av den sanne reformatorn och den som ger ordning åt människornas situation. Detta eftersom Imamens framträdande […]