Vem var Imam Mahdis (Gphf) mor?

Imam Mahdis (må Gud påskynda hans framträdande) mor var en mycket respektabel, kysk och dygdig dam. Hon var Mästarinnan Narjis (som uttalas Narges på persiska) och tillhörde de flickor som fördes till Irak från östra Rom (ungefär i dagens Turkiet) tillsammans med krigsfångar. Den tionde Imamen Hadi (frid vare med honom) köpte henne[1] och föreslog […]

Vilka var Imam Mahdis (Gphf) fyra ombud?

Tidens Imam (må Gud påskynda hans framträdande) var i kontakt med folket via fyra personer som agerade som hans ombud under den lilla fördoldhetsperioden, som började år 260 AH (874 e.Kr.) och slutade år 329 AH (941 e.Kr.). Under den lilla fördoldhetsperioden förmedlade de fyra specifika ambassadörerna och ombuden brev och signerade skrivelser från Imam […]

Vem är Imam Mahdi?

Shiamuslimernas siste Imam föddes i Imam Askaris (fvmh) hus den 15 sha’ban år 255 AH (869 e.Kr.), trots den speciella bevakningen som agenter till den abbasidiska regeringen utförde. Imamens hemliga födsel skiljer sig inte från profeten Moses (fvmh) och profeten Abrahams (fvmh) födslar. Precis som Guds två stora profeter med Guds vilja föddes i säkerhet […]