Vilka är Imam Mahdis (Gphf) titlar?

Mahdi ”Mahdi” (Den vägledde) är ett av Imamens mest kända namn. Gällande anledningen till att Imamen fått detta namn har Imam Baqir[1] (frid vare med honom) sagt: ”Man kallar Muhammeds familjs Qaim[2] för Mahdi eftersom han kommer att vägleda folket till den serie av saker som är dolda för dem. Han kommer att ta fram […]